Debattartikel om ombyggnaden av Exercishuset

Den 23 april publicerades en debattartikel – Exercishusets ombyggnad – hur gick den egentligen till? – i VK.

”Hur man än vrider och vänder på det kan inte den genomförda ombyggnaden av Exercishuset i Umeå anses leva upp till lagstiftningens intention att skydda byggnaders kulturhistoriska värden. Trots de rent idealiska förutsättningarna – denna ombyggnation av kommunens egen byggnad har ägt rum fullt synligt utanför Byggnadsnämndens fönster.”

Läs vidare här.

Offra inte simhallsbyggnaden

Den 10 november publicerades en debattartikel med föreningen som avsändare angående gamla simhallen.

”Slå vakt om Gammliaområdet med dess strategiska läge för såväl aktiva idrottsutövare som för motionsidrottare av alla kategorier och åldrar. Utveckla Gammliaområdet till en stadsnära multiarena i Umeå med gamla simhallen som nav. Det vore förödande för Umeås byggnadshistoria om den stilfulla simhallsbyggnaden skulle offras för ett hundratal bostäder.Det skriver Göran Öberg, ordförande i Föreningen för byggnadskultur i Umeå.”

Läs hela debattartikeln här.

Debattartikel om rivningen av gamla länslasarettet

Skärmavbild 2015-02-08 kl. 17.11.09

Här kan du läsa en debattartikel om rivningen av gamla länslasarettet som publicerades den 30 januari i VK.

Landstinget måste tänka om och riva upp rivningsbeslutet av gamla länslasarettet. Umeå kommuns byggnadsnämnd måste noga överväga möjligheterna att stoppa rivningen. Intensifiera i stället arbetet på att hitta en bättre placering för den nya psykiatribyggnaden och bra användningsområden för den kulturhistoriskt värdefulla byggnad som utgjort länslasarett sedan 1907.

Det skriver Fredrik Elgh, professor och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus.

Hela artikeln finns tillgänglig här.