Bilder av förflutenheter – industrins lämnade miljöer…

Höstens första föreläsning ”Bilder av förflutenheter – industrins lämnade miljöer och 1/125-dels sekund” äger rum TISDAG 13 SEPTEMBER kl 18:30 på Folkuniversitetet Industrins lämnande miljöer bär människors minnen, erfarenheter och berättelser. I den här föreläsningen utforskar Jan af Geijerstam, författare och industrihistoriker, betydelsen av industriarvet för vår...

En miljö på väg att försvinna…

Miljön med soldattorpen och Regementsmuseet är på väg att utplånas. Ett torp och arresten flyttas till Gammlia med Regementsmuseet försvinner. Höstens första programpunkt, en visning av miljön av major Bill Svanborg, gav en fyllig insyn i såväl militärlivets detaljer som staden Umeås historia. En uppmaning till alla blir att skynda om ni vill se platsen!

Jubileumshösten 2016

Torsdag 17 november firar Föreningen byggnadskultur i Umeå 40-årsjubileum och vi kommer att fira detta med en retrospektiv och framåtblickande kväll på Folkuniversitetet. Skriv gärna upp datumet redan nu! Som vanligt kommer vi också att bjuda på ett späckat program för hösten med föreläsningar och stadsvandringar. Nytt är att vi i samband med föreläsningarna också bjuder in...

Debattartikel i VK 2016-06-10 om Länslasarettet

I en debattartikel i VK (2016-06-10) menar vi att en kompromiss inte är möjlig när det gäller rivningen av det gamla Länslasarettet. Huvudbyggnaden ska bevaras precis som rotundan. Den värdefulla kulturmiljön utgörs av flera byggnader samt parkområdet. Läs mer här: http://www.vk.se/1743292/vi-kan-inte-kompromissabort-den-unika-helheten

Stadsvandring 28 maj i Umeås offentliga rum

Katrin Holmqvist Sten, arkitekturhistoriker och ordförande i Föreningen Byggnadskultur diskuterar Umeås offentliga rum med konstnären Johannes Samuelsson i en stadsvandring som tar sin början vid Grön Eld på Järnvägstorget och fortsätter via Renmarkstorget till Rådhuset. Samling LÖRDAG 28 MAJ, kl 13 vid GRÖN ELD. Vandringen beräknas till max en timme!

Yttrande ang fastigheten Embla 1

Följande yttrande har Föreningen Byggnadskultur i Umeå skickat in rörande Embla 1 (Korskyrkan) i centrala Umeå: Embla 1, Korskyrkan, är den enda kvarvarande byggnaden med kulturhistoriskt värde i kvarteret och dessutom utmärkt med blå prick inom programområdet, vilket innebär enstaka värdefull byggnad. Historiskt ingår byggnaden i en sammanhållen del av den kulturmiljö som...

Kulturmiljö och hållbar stadsutveckling

Den 12 april berättar Kristina Nilsson, professor i arkitektur vid Luleå tekniska universitet, om varför värdefull kulturmiljö ökar hållbarheten. Kulturmiljöer har olika typer av värden som berikar stadsmiljön samtidigt som den kan skapa konflikter. Detta är tydligt i hur kulturmiljön hanteras i exemplet med stadsomvandlingen i Kiruna. Tid: 18:30-20:30 Plats: Aulan,...