Kontakt

 

Föreningen för Byggnadskultur i Umeå
Göran Öberg
Magasinsgatan 7, 3 tr
903 27 Umeå
Sekreterare: Anna Joelsson, 073-810 02 35

Ordförande och kassör: Göran Öberg, tel. 070-351 52 59
oberg.umea@gmail.com