Umespiran

UMESPIRAN är föreningens arkitekturpris, som instiftades 1985 och delades ut först första gången året därpå till bland annat Skogshögskolan, ritad av arkitekt Bertil Håkansson. Därefter har UMESPIRAN delats ut när lämpliga objekt finns. Senast skedde detta 2006 då fyra fastigheter (och dess ägare) uppmärksammades; Storgatan 18a, Storgatan 33, Kungsgatan 44, Skolgatan 71b. Sedan dess har mycket hänt i Umeå och med denna utmärkelse vill föreningen återuppta traditionen att uppmärksamma goda exempel, hög kvalité och omsorgsfulla projekt från det senaste decenniet inom området byggnadskultur.

Arkitekturprisets syfte

Syftet med UMESPIRAN är att uppmärksamma såväl ny bebyggelse som väl genomförda ombyggnader av äldre miljöer och byggnader, för att öka umebornas intresse och förståelse för goda kvalitéer i vår byggda miljö.

Föreningens styrelse utgör jury och fattar beslut om pristagare. Vid behov, om kompetens av något slag saknas, kan sakkunniga bjudas in. 

En förteckning över tidigare utnämningar finns här.