Umespiran

UMESPIRAN är föreningens arkitekturpris, som instiftades 1985 och delades ut först första gången året därpå till bland annat Skogshögskolan, ritad av arkitekt Bertil Håkansson. Därefter har UMESPIRAN delats ut när lämpliga objekt finns. Senast skedde detta 2016 då bl.a Cellfängelset uppmärksammades. Sedan dess har mycket hänt i Umeå och med 2023 års utmärkelse vill föreningen återuppta traditionen att uppmärksamma goda exempel, hög kvalité och omsorgsfulla projekt inom området byggnadskultur.

Syftet med UMESPIRAN är att uppmärksamma såväl ny bebyggelse som väl genomförda ombyggnader av äldre miljöer och byggnader, för att öka Umebornas intresse och förståelse för goda kvalitéer i vår byggda miljö. Utgångspunkten för bedömningarna är en ansvarsfull helhetssyn med hänsyn till befintliga miljövärden.
HÄR finns föreningens riktlinjer för Umespiran.

Utmärkelsen består av plakett och diplom.

En förteckning över tidigare utnämningar finns här.