UTFLYKT TILL HOLMÖN, PÅ CYKEL

Lördag 1 juni kl 8.00-18.30 En innehållsrik dag då vi i sällskap med guiden Åke Sandström besöker Det prisbelönta Holmöns Båtmuseum. Nya kyrkan (b. 1889/90). Gårdarna Håkars och Klemets, bägge på medeltida boplatser. Prästgården (b. 1870) med fikapaus. Ta med eget fika! Viklundsgården (b. 1920), en gåva av Arvsfonden till byn 2023. Helena Elisabeths nu öde kyrkogård....

OM UMEÅS BYGGNADSORDNINGAR – FÖRELÄSNING

Tisdag 16 april kl. 18.30–20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet Byggnadsnämnden har låtit ta fram byggnadsordningar för sju stadsdelar i Umeå. De behandlar stadsdelarnas historia och bebyggelsens karaktärsdrag och ska vara vägledande vid förändring, förnyelse och utveckling. Lena Tengnér, arkitekt och byggnadsantikvarie, berättar om arbetet med byggnadsordningarna och hur de...

Visning av Moritzka gården

 TISDAG 6 FEBRUARI KL 18.30 kör vi en favorit i repris pga stort intresse! Följ med på en rundvandring i Umeåarkitektens Carl Fr. Sandgrens främsta bevarade byggnad från 1891. Donerad till Umeå stad används den nu som kontor för Bostaden. Charlotta Jakobsson m.fl. informerar om huset och dess historia. Bostaden bjuder på kaffe. Välkommen! Max 20 personer – först till kvarn....

Visning av Moritzka gården

Visningen av Moritzka gården 5 december är fullbokad. Välkommen du som har en plats! Den som ev fått förhinder, meddela Christina Hammarström så fort som möjligt. Väntelista finns. Sms: 070-650 72 35, e-post: hammarstromch@hotmail.com --- Följ med på en rundvandring i Umeåarkitektens Carl Fr. Sandgrens främsta bevarade byggnad; Moritzka gården från 1891. Donerad till...

MÄNNISKAN UR TRÄETS PERSPEKTIV  – FÖRELÄSNING

 Tisdag 21 november kl 18.30-20.00.Lokal: Folkuniversitetet  Hur har trä som material format oss? Våra färdigheter och sätt att lösa problem har vuxit fram under träåldern som vi levt i den större delen av vår existens. Vad händer när symbiosen går förlorad? Med Olle Wilson, lektor vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.  Fika i pausen. Välkomna! I...

RESTAURERINGSKONST I OMSTÄLLNINGENS TIDEVARV – FÖRELÄSNING

Tisdag 24 okt kl 18.30-20.00. Lokal: Folkuniversitetet Vad händer om man ser på våra livsmiljöer i ett flertusenårigt perspektiv? Restaureringskonsten arbetar i detta perspektiv och har verktyg för att analysera och åstadkomma andra lösningar än de gängse vad gäller arkitektur. Genom att blicka bakåt kan vi hitta strategier framåt. Med Lone-Pia Bauch, professor i...

VYKORT FRÅN UMEÅ

Tisdag 3 okt kl 18.30-20.00. Lokal: Folkuniversitetet GÖRAN WESTERLUND visar och berättar om delar av sin omfattande samling av vykort från Umeå. Vi får följa med på en resa genom stadsdelarna och hur de avbildats från de första lokala vykorten fram till 1960-talet. Fika i pausen. Välkomna! I samarbete med Folkuniversitetet. Föreläsningen ersätter "Husens röster" som utgått ur...

HUSENS RÖSTER – utgår

Tisdag 3 oktober kl. 18.30–20.30Lokal: Aulan Folkuniversitetet FÖRELÄSNING: Vad husen kan berätta om dem som bott eller bor där och om sig självt. Men till vilka av våra sinnen vänder de sig när de kommunicerar med oss? Syn, hörsel, doft… Viveka Adelswärd söker svar i klassiska barnböcker, konst, skönlitteratur och forskningsrapporter. Adelswärd...

Utflykt till Robertsfors

Lördag 10 juni kl 10.00-ca 16.30 Späckad bussutflykt till Robertsfors - ett gammalt brukssamhälle som blivit riksintressant! Vi bekantar oss med ortens historia och undersöker bebyggelsens kulturvärden från olika tider. Besök på Bruksmuseet, inkl guidning ingår. Där finns också möjligheter att köpa fika/lunchsmörgås.  På vägen till Robertsfors gör vi ett stopp med visning i...