Attraktiva livsmiljöer i norr

Tisdag 14 mars kl 18.30–20.30. Lokal: Aulan, Folkuniversitetet Föreläsning med KRISTINA NILSSON, professor i arkitektur, Luleå Tekniska Universitet. Om attraktiva livsmiljöer, såväl den sociala miljön som den gestaltade miljön. I norr behöver vi ta särskild hänsyn till lokalklimat, årstidsväxlingar, små orter och långa avstånd. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i...

En stads identitet

Tisdag 14 februari kl. 18.30–20.30. Lokal: Aulan, Folkuniversitetet Föreläsning med ALEXIS PONTVIK, professor i stadsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan/KTH. Pontvik har skrivit boken Stenstadens Särprägel som identifierar och kategoriserar de element Stockholms stenstads identitet grundar sig på. Del 2, Stenstadens förstörelse, är en kritisk uppgörelse...

Husen som överlevde Umeå

Tid: Tisdag 6 dec kl 18.30. Lokal: Folkuniversitetet Umeå. Om byggnadsminnsesskyddade byggnader i Umeå. Föreläsning med författaren och tidigare länsantikvarien Bo Sundin.  Bo Sundin berättar om om sin nyligen utgivna bok "Husen som överlevde Umeå". Han skriver om de 35 byggnadsminnen som är skyddade genom kulturmiljölagen. Sundin beskriver inte bara byggnaden i sig, utan ger...

J.A. Linder och arkitekturen

Tisdag 8 november kl 13-14Universitetsbiblioteket, Umeå Arkivarie Göran Larsson vid Avdelningen för arkiv och specialsamlingar Umeå Universitetsbibliotek, berättar om en av Umeå stads främsta kulturpersonligheter under 1800- talet; J.A. Linder (1783 – 1877). Utöver sin sysselsättning som komminister ägnade sig Linder åt mångahanda kulturella intressen, däribland som arkitekt och...

Umeås 400-åriga historia

Tisdag 11 oktober kl 18:30 - 20.30 Lokal: Aulan, Folkuniversitetet Christina Hammarström visar bilder och berättar om Umeås 400-åriga byggnadshistoria; bakgrund, omvärldshändelser, drivkrafter och utveckling. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet. Välkomna! HÄR hittar du höstens hela program.

Umedalens sjukhus – guidad vandring

SÖNDAG 4 SEPTEMBER KL 14.00 Vi bekantar oss med ett av Sveriges största mentalsjukhus, invigt 1934. Sjukhuset bildade fram till 1980-talet en sluten värld, med plats för nära 1 000 patienter. Antalet anställda var flera hundra. Den som ritade byggnaderna var Carl Westman, en av tidens stora arkitekter. Christina Hammarström och Iréne Gustafson berättar om bakgrunden till sjukhusets...

Utflykt till Nordmaling och Olofsfors

LÖRDAG 11 JUNI KL. 10.00 - omkring kl. 16,30 Vi tar oss med buss till Nordmaling och Olofsfors där vi först stannar till vid Levar hotell och sedan får en guidad visning av Nordmalings kyrka och Kyrkomuseet.  Efter en lättare lunch på Näslunds konditori åker vi vidare till Olofsfors där vi sedan går en guidad rundvandring på Olofsfors bruk och besöker bruksmuseet. Avresa från...

Visning av residensparken

TISDAG 17 MAJ KL. 18.00 – 19.30 Visning av Residensparken Kulturarvsspecialist Anders Glassel, Statens fastighetsverk, visar parken och berättar hur fastigheten har förändrats över tid. Redan under 1600-talet fanns en trädgård vid länsresidenset, men nuvarande park anlades i slutet av 1800-talet och lånade då sina stildrag från den intilliggande Döbelns park. Ett viktigt historiskt...

Jag i arkitekturen, arkitekturen i mig

TISDAG 26 APRIL KL. 18.30 - 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet Jonas E Andersson, docent i gestaltande arkitektur vid Malmö högskola, talar om arkitekturen som en förändringskraft för att förbättra levnadsvillkor och folkhälsa, speglat genom sjukvårdens och äldreomsorgens byggnader. --- Arkitektur och byggd miljö är en förändringskraft som kan påverka vårt förhållande till...