RESTAURERINGSKONST I OMSTÄLLNINGENS TIDEVARV – FÖRELÄSNING

Tisdag 24 okt kl 18.30-20.00.
Lokal: Folkuniversitetet

Vad händer om man ser på våra livsmiljöer i ett flertusenårigt perspektiv? Restaureringskonsten arbetar i detta perspektiv och har verktyg för att analysera och åstadkomma andra lösningar än de gängse vad gäller arkitektur. Genom att blicka bakåt kan vi hitta strategier framåt. Med Lone-Pia Bauch, professor i restaureringskonst Kungl. Konsthögskolan, Stockholm. 

Fika i pausen.

Välkomna!

I samarbete med Folkuniversitetet.

Foto av Lone-Pia: Jonas Malmström, ur tidningen Arkitektur 2019-09-10.