MÄNNISKAN UR TRÄETS PERSPEKTIV  – FÖRELÄSNINGTisdag 21 november kl 18.30-20.00.
Lokal: FolkuniversitetetHur har trä som material format oss? Våra färdigheter och sätt att lösa problem har vuxit fram under träåldern som vi levt i den större delen av vår existens. Vad händer när symbiosen går förlorad? Med Olle Wilson, lektor vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. 

Fika i pausen.

Välkomna!

I samarbete med Folkuniversitetet.

Foto av Olle Wilson: Erika Eklund Wilson.