Press

Insändare VK, “Utplåna inte Umeås historiska bebyggelse”. 2023-02-15. Finns att läsa här.

Debattartikel VF, “Värna Umeås kulturmiljö”. 2022-10-11, finns att läsa här.

Reportage om föreningens guidning i Umedalens sjukhusområde. VK 2022-09-30. Finns att läsa här.

Debattarktikel “Undervärderat grönområde – dystra utsikter för Döbelns park”, 14 maj 2021, finns att läsa här.

Debattartikel i VK om att byggnadsnämnden i Umeå inte följer lagen, 2020-12-04, finns att läsa här.

Debattartikel i VK om Gamla varmbadhuset 18 mars 2017

Debattartikel, “Exercishusets ombyggnad – hur gick den egentligen till?”, 2016-01-23, finns att läsa här.

Debattartikel, “Offra inte simhallsbyggnaden”, 2015-11-10, finns att läsa här.

Debattartikel, “Rivning av gamla lasarettet vore ett stort slöseri”, 2015-04-24, finns att läsa här.

Debattartikel, “Fortsätt använda gamla lasarettsbyggnaden till kvalificerad vård/forskning”, 2015-01-30, finns att läsa här.

Debattartikel, “Landstingets rivningshyster”, 2014-11-11, finns att läsa här.

Debattartikel, “Riv inte vår kulturhistoria”, 2014-11-11, finns att läsa här.

Tv-inslag i SVT, “Protester när psykiatrin bygger nytt”, 2014-11-12, finns att se här.

Reportage om föreningen i Västerbottens Folkblad, 2014-01-21

Debattartikel, “Unika sjukhusbyggnader hotas av grävskoporna”, 2013-11-18, finns att läsa här.

Debattartikel, “Bashusprojektet i Umeå präglas av brist på insyn”, 2013-10-09, finns att läsa här.

Debattartikel om oviljan kring dialog kring det rivna trähuset på kajen, 2012-11-13, finns att läsa här.

Debattartikel ang detaljplanen för Brage 7, dit trähuset uppställt på kajen planeras att flyttas, 2012-10-18, finns att läsa här.

Debattartikel, “Bevararna har inget egetintresse”, 2012-04-16, finns att läsa här.

Debattartikel, “Umeås styre är i otakt”, 2012-04-02, finns att läsa här.

Debattartikel, “Märklig beslutsprocess kring Mimer”, 2012-01-24, finns att läsa här.

Debattartikel, “Planerad skendemokrati i Umeå”, införd av föreningens medlemmar, 2012-01-20, finns att läsa här.

Debattartikel “Vad är progressivt och urbant”, 2011-01-03, finns att läsa här.

Debattartikel “Riv inte det Thornbergska huset – för esplanadens skull”, 2011-01-05, finns att läsa här.

Debattartikel “Kulur och kultur på kajen”, 2011-02-02, finns att läsa här.

Debattartikel “Avvägd utveckling av centrala Umeå”, 2011-02-02, finns att läsa här.

Pressmeddelande Kvarteret Heimdal
Umeå en kulturhuvudstad med rivningsbekymmer, VK, 2010-07-21
Spännande stadsvandring, VF, 2008-06-30