Ytterområden

baggbole

Baggböle Herrgård
Herrgården byggdes 1846 som förvaltarbostad åt sågverksbolaget James Dickson & Co, Göteborg. Bolaget hade då byggt ut Baggböle sågverk till en omfattande anläggning, som fick sin drivkraft från forsen i älven. Ritningar till förvaltarbostaden utfördes av den mångkunnige komministern J.A. Linder. Det är en stram exteriör i empirestil med en slät fasadpanel och vid huvudentrén i mitten, en fronton som kröns av en antikartad tempelgavel.
Sågverket flyttades till Holmsund 1885, då ångmaskinen hade kommit och ersatt det strömmande vattnets energi. Herrgården har sedan genom åren haft olika ägare. Från 1960-talets slut och till 2005 bedrev Umeå Missionsförsamling sommarkafé i huset.
Herrgården blev byggnadsminnesförklarad 1968.

Baggböle 2:6
Det är en välbevarad gårdsgrupp med byggnader på alla fyra sidor om gårdsplanen. Det påminner om hur det ofta kunde vara vid väletablerade gårdar i jordbruksbygder under 1700-talet och 1800-talets början. Under loppet av 1800-talet splittrades mönstret.
Här står på gårdens ena sida huvudbostadshuset, en traditionell parstuga, eller västerbottensgård, som hos oss blivit en populär benämning i senare tid. Ett uttryck på traktens språk är åttaknuts-byggning. I vinkel står en annan parstuga. Dess användning har i allmänhet varierat – förmånsbostad för en äldre generation, sommarboende för gårdens familj, bagarstuga mm. På en annan sida gården finns ladugårdsbyggnaden. Den inrymmer några olika lokaler, såsom djurstall, portlider, foderlada, vedbod mm. På den fjärde sidan står en mindre byggnad med visthusbod, kornbod och för diverse förvaring.
Den i fyrkant kringbyggda gården som på Baggböle 2:6 är numera en ganska ovanlig syn. Den har ett betydande kulturhistoriskt värde.