Protester när psykiatrin bygger nytt

Trots protester så vill nu landstingsstyrelsen gå vidare med planerna på att riva de äldsta delarna av universitetssjukhuset, för att istället bygga ett nytt psykiatrihus på platsen.

På tisdag ska landstingsstyrelsen ta beslut om ett förslag att riva stora delar av det ursprungliga lasarett som byggdes på Ålidbacken i Umeå på 1900-talets början.

– Det vore en stor förlust för Umeå, säger Göran Öberg, ordförande föreningen Byggnadskultur i Umeå.

Orsaken till rivningsplanerna är att man vill bygga ett nytt psykiatrihus på platsen, ett hus som samlar all psykiatrisk verksamhet under ett tak.

– Psykiatrin får bra vårdmöjligheter och koppling till akutsjukvården, säger landstingsrådet Nicklas Sandström (M).

Starka protester

När planerna på rivningen blev kända förra hösten kom en våg av protester. Landstinget har sedan dess gjort en utredning som kommit fram till att området har stora kulturhistoriska värden. Men landstingsstyrelsen vill ändå gå vidare med rivningsplanerna.

– Jag skulle gradera det som en av de värsta kulturhistoriska katastroferna som har inträffat i Umeå, säger Göran Öberg.

Från svt.se.

Se hela inslaget med Göran Öberg här:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/protester-nar-psykiatrin-bygger-nytt