Överklagande från föreningen

Här hittar du ett överklagande från föreningen gällande byggnadsnämndens beslut att tillåta rivning av Gamla Länslasarettet.