Två nya skrivelser från föreningen

Ett överklagat beslut angående att anta detaljplan för fastigheterna Tyr 1, Tyr 3 och del av Tyr 8 samt ett yttrande angående utställd detaljplan för kvarteret Fabriken 7 finns att läsa här