Vårens program 2020

 

Torsdag 30 januari kl. 18.30 – 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet Restaurering av medeltidskyrkor i Övre Norrland Museichefen Anna Elmén Berg, fil dr i konstvetenskap, berättar om restaureringsarbeten i våra äldsta kyrkor i Norra Norrland. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet.

Torsdag 13 februari kl. 18.00 – omkring kl 19.30 Visning av den pågående renoveringen av Tornhuset (fd Elverket), Samling på Kafé Station kl. 18. Ciceroner är Johan Mörk från Riksbyggen och Claes Rosenqvist från Fasadgruppen. Antalet deltagare är begränsat; föranmälan krävs genom mail till hammarstromch@hotmail.com eller sms till 070 – 650 72 35.

Torsdag 20 februari kl. 18.30 – 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet Svenska bruk & gårdar i Västerbotten från 1600 – 1800-talet Kulturskribenten Kristina Gyllenberg Holst berättar om kulturhistoriskt intressanta bruk, och gårdar i vårt län från 1600- till 1800-talet. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet. .

Tisdag 17 mars kl. 18.30 – 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet En resa med leran Arkitekten Clara Sjödin berättar om teglets historia och om byggande i tegel; i gången tid och i nutid/framtid. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet. Kl. 17.30 – 18.15 samma dag ÅRSMÖTE; var vänlig och se kallelsen på baksidan!

Tisdag 21 april kl. 18.30 – 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet Umeå och det moderna byggandet: tre vägval under epoken 1920 – 2020 Universitetslektor Rolf Hugoson talar om Umeås moderna stadsomvandling; från Första världskrigets slut och fram till idag. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet.

INSTÄLLT Söndag 10 maj kl. 11.00 – omkring kl. 17, avresa från Operaplan kl. 11.00 Utflykt till Vännäs Vi tar oss med buss tre mil västerut för att se spännande bebyggelsemiljöer från olika tider; stationsområdet, Vännäs läger och Johanneskyrkan. Vi gör också ett stopp vid kyrkan i Vännäsby. Ciceroner är lokalhistoriker Ulrik Alm och antikvarierna Annika Lindberg och Anders Nordström, Historiska Hus, som berättar om Vännäs historia, arkitektur och pågående byggnadsvårdsinsatser. Avgift: 100 kr. Samarrangemang med Svenska Byggnadsvårds-föreningen. Antalet deltagare är begränsat; föranmälan krävs genom mail till hammarstromch@hotmail.com eller sms till 070-650 72 35.