Husen som överlevde Umeå

Tid: Tisdag 6 dec kl 18.30. Lokal: Folkuniversitetet Umeå.

Om byggnadsminnsesskyddade byggnader i Umeå. Föreläsning med författaren och tidigare länsantikvarien Bo Sundin

Bo Sundin berättar om om sin nyligen utgivna bok “Husen som överlevde Umeå”. Han skriver om de 35 byggnadsminnen som är skyddade genom kulturmiljölagen. Sundin beskriver inte bara byggnaden i sig, utan ger också historiska sammanhang och berättar om personer i husen. 

Folkuniversitetets byggnad, där föreläsningen äger rum, är en av 35 byggnader i boken, “Seminariet för huslig utbildning”.

Fika i pausen.

Föreläsningen arrangeras av Föreningen Byggnadskultur i Umeå i samarbete med Folkuniversitetet