SAMTAL MED TRE ARKITEKTER – PÅ RIKS-, LÄNS- OCH LOKALNIVÅ

Tisdag 19 mars kl. 18.30–20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet                                                                    

OM TRENDER, TRADITIONER, VILJOR OCH VÄRDEN I STADEN.
Med Helena Bjarnegård, Riksarkitekt/ Boverket, Elin Olsson, länsarkitekt/länsstyrelsen Västerbotten och Anna Flatholm, stadsarkitekt/Umeå kommun.
Samtalsledare är Katrin Holmqvist-Sten, lektor/Arkitekthögskolan Umeå. 

Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet.

OBS! Föreningen håller årsmöte i anslutning till samtalet, kl. 17.30–18.15.