OM UMEÅS BYGGNADSORDNINGAR – FÖRELÄSNING

Tisdag 16 april kl. 18.30–20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet

Byggnadsnämnden har låtit ta fram byggnadsordningar för sju stadsdelar i Umeå. De behandlar stadsdelarnas historia och bebyggelsens karaktärsdrag och ska vara vägledande vid förändring, förnyelse och utveckling. Lena Tengnér, arkitekt och byggnadsantikvarie, berättar om arbetet med byggnadsordningarna och hur de kan användas av både privat- och tjänstepersoner samt i olika beslutsärenden. Fikaförsäljning i pausen.

Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.