Vandring i flottarnas spår på Ön

Söndag 13 juni kl. 14.00 Bengt Björkman leder en vandring i flottarnas spår på Ön. Samling vid den tidigare Maskinhallen, Skiljevägen 42 (vid Restaurang Örnen). Under vandringen får vi veta mer om hur arbetet med flottningen gick till och hur tillvaron för flottarna var. Promenaden är ca 3 km lång. Lill?ns Sorteringsverk, ?hn.

Oviss vår

Nytt år med nya tag och byggnadskulturupplevelser! Dock hänger möjligheterna att genomföra vårens planerade föreläsningar och årsmötet i luften på grund av rådande Coronarestriktioner. Vi avvaktar med att skicka ut programmet, och försöker hitta alternativa aktiviteter. Med vårprogrammet brukar uppgifter för betalning av medlemsavgiften skickas ut, men vi uppmanar gamla och nya...

Höstens program 2020

Tisdag 1 december kl. 18.30 - 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet.INSTÄLLT pga Covidrestriktioner.Flottningen i Umeälven och spåren efter flottningsepoken.Bengt Björkman berättar och visar bilder om flottningsepoken i Umeälven.Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet. Genomförda program Söndag 30 augusti kl. 14.00.Visning av den pågående renoveringen av...

Upprop Kulturarv

UPPROP KULTURARV  Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer  Den snabba tillväxten i många städer och orter hotar vårt kulturarv. Medborgarna protesterar alltmer i plan- och byggprocesser mot rivning och förvanskning i bebyggelsemiljöer och ingrepp i parker och grönska. Det är dags att förändra plan- och byggprocesserna för att kunna leva upp till det...

Vårens program 2020

  Torsdag 30 januari kl. 18.30 - 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet Restaurering av medeltidskyrkor i Övre Norrland Museichefen Anna Elmén Berg, fil dr i konstvetenskap, berättar om restaureringsarbeten i våra äldsta kyrkor i Norra Norrland. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet. Torsdag 13 februari kl. 18.00 - omkring kl 19.30 Visning av den...

Höstens program 2019

Välkommen med din intresseanmälan för höstens program! Söndag 1 september 11.00 - omkring kl. 17, avresa från Operaplan kl. 11.00 Bussutfärd till kulturmiljöer i Vindeln Vi gör en utfärd till Vindeln för att bl a besöka de två kyrkorna från 1769 och 1903, se på Gamla Tingshuset, besöka Hembygdsområdet och besöka kvarnen vid Renforsen. Antalet deltagare är begränsat;...

Vårens program 2019

Välkommen till vårens aktiviteter!  Torsdag 31 januari kl. 18.30 - 20.30 Lokal: Aulan, Folkuniversitetet Länsstyrelsens roll i den fysiska planeringen Länsarkitekt Peder Seidegård berättar om Länsstyrelsens roll i den fysiska planeringen vad gäller översiktsplaner, detaljplaner och tillsyn och överprövning av kommunernas beslut om detaljplaner. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang...

Spännande arrangemang i höst!

Är du medlem har höstprogrammet redan landat i din brevlåda. Är du ännu inte medlem se fliken till vänster! Programmet finns också här Även höstens program har satts ihop för att ge perspektiv på de teman som satts av EU-kommissionen inom ramen för Kulturarvsåret 2018. Vi hoppas arrangemangen ska inspirera, förmedla intressant kunskap och väcka goda samtal!