Yttrande från föreningen angående angående detaljplan för kvarteret Fabriken

Här kan du läsa ett yttrande från föreningen angående detaljplan för kvarteret Fabriken 7 m fl, inom Centrala stan, Umeå kommun, Västerbottens län.