Yttrande från föreningen angående detaljplan för del av Östra Dragonfältet

Här kan du läsa ett yttrande från föreningen angående detaljplan för del av Östra Dragonfältet.