Kulturmiljö och hållbar stadsutveckling


Bild från Folkuniversitetet.se

Den 12 april berättar Kristina Nilsson, professor i arkitektur vid Luleå tekniska universitet, om varför värdefull kulturmiljö ökar hållbarheten.

Kulturmiljöer har olika typer av värden som berikar stadsmiljön samtidigt som den kan skapa konflikter. Detta är tydligt i hur kulturmiljön hanteras i exemplet med stadsomvandlingen i Kiruna.

Tid: 18:30-20:30
Plats: Aulan, Folkuniversitetet

Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.