Yttranden

Här publiceras yttranden och besvär från föreningen.

Yttrande inför ombyggnad av Renmarkstorget. Insänt till Umeå kommun, 2023-08-25.

Anmälan till Byggnadsnämnden ang bristande underhåll aav Pumphuset inom fastigheten Strömpilen 1, 2023-04-20.

Skrivelse 2 till Byggnadsnämndens ledamöter, ang. hot om framtida rivning av Tjädern 2, 2023-02-14.

Skrivelse till Byggnadsnämndens ledamöter, ang. hot om framtida rivning av Tjädern 2, 2023-02-13.

Skrivelse till Umeå kommun, om behovet av vårdplan och åtgärder för Döbelns monument i Döbelns park, 2022-05-03.

Föreningen för Byggnadskultur, yttrande om Döbelns park och Vänortsparken, 2021-10-31.

Föreningen för Byggnadskultur, skrivelse till byggnadsnämnden 2018-05-17 ang. Järven 10 (Modellsnickeriverkstaden på Östra Strandgatan)

Frågan om byggnadsminnesförklaring av Länslasarettet i Umeå, hemställan från Föreningen för Byggnadskultur 2018-04-17 (Till Riksantikvarieämbetet)

Väckande av frågan om byggnadsminnesförklaring av Länslasarettet (2018-02-27) (Till Länsstyrelsen)

Förslag till Länsstyrelsen: Fyra modernistiska alternativ för vilka vi vill väcka fråga om byggnadsminnesförklaring. (2017-12-20)

Yttranden

Besvär