Yttranden

Här publiceras yttranden och besvär från föreningen.

Föreningen för Byggnadskultur, yttrande om Döbelns park och Vänortsparken, 2021-11-05.

Föreningen för Byggnadskultur, skrivelse till byggnadsnämnden 2018-05-17 ang. Järven 10 (Modellsnickeriverkstaden på Östra Strandgatan)

Frågan om byggnadsminnesförklaring av Länslasarettet i Umeå, hemställan från Föreningen för Byggnadskultur 2018-04-17 (Till Riksantikvarieämbetet)

Väckande av frågan om byggnadsminnesförklaring av Länslasarettet (2018-02-27) (Till Länsstyrelsen)

Förslag till Länsstyrelsen: Fyra modernistiska alternativ för vilka vi vill väcka fråga om byggnadsminnesförklaring. (2017-12-20)

Yttranden

Besvär