Yttranden

Här publiceras yttranden och besvär från föreningen.

Förslag till Länsstyrelsen: Fyra modernistiska alternativ för vilka vi vill väcka fråga om byggnadsminnesförklaring.

Yttranden

Besvär