Yttranden

Här publiceras yttranden och besvär från föreningen.

Frågan om byggnadsminnesförklaring av Länslasarettet i Umeå, hemställan från Föreningen för Byggnadskultur 2018-04-17 (Till Riksantikvarieämbetet)

Väckande av frågan om byggnadsminnesförklaring av Länslasarettet (2018-02-27) (Till Länsstyrelsen)

Förslag till Länsstyrelsen: Fyra modernistiska alternativ för vilka vi vill väcka fråga om byggnadsminnesförklaring. (2017-12-20)

Yttranden

Besvär