Yttranden

Här publiceras yttranden och besvär från föreningen.

Väckande av frågan om byggnadsminnesförklaring av Länslasarettet (2018-02-27)

Förslag till Länsstyrelsen: Fyra modernistiska alternativ för vilka vi vill väcka fråga om byggnadsminnesförklaring. (2017-12-20)

Yttranden

Besvär