Program

PROGRAM HÖSTEN 2018

Varför renovering av Tuvgränd & Idrottsallén på Haga
Torsdag 6 september kl. 18.00
Samling utanför Tuvgränd 6B

Byggprojektledare Inger Tunell från Bostaden berättar om husens historia, varför de skulle rivas och varför byggnaderna renoverades i stället, samling utanför Tuvgränd 7 B.

 

Skogen som kulturarv
Tisdag 25 september kl. 18.30 – 20.30,

Lokal: Aulan, Folkuniversitetet
Anna-Maria Rautio och Iréne Gustafson från Skogsmuseet i Lycksele berättar om det skogliga kulturarvet och skogens roll för kunskapsturism i norra Sverige. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet.

 

Kulturarv – varsam renovering
Onsdag 31 oktober kl. 18:30 – 20.30
Lokal: Aulan, Folkuniversitetet

Byggnadsantikvarie Annika Lindberg och byggnadsingenjör Anders Nordström, båda från Historiska hus i Norr AB, informerar om lämpliga material och metoder vid vård av kultur-historiskt värdefulla hus. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet.

 

Hållbarhetens många ansikten
Tisdag 20 november kl. 18.30 – 20.30
Lokal: Aulan, Folkuniversitetet

Professor Peter Öhman vid Mittuniversitetet, projektledare för strukturfondsprojektet ”Hållbart samhällsbyggande: Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder”, talar om problem och möjligheter beträffande hållbarhetsaspekter. Är det möjligt att förena ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet? Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet.