Vårens program 2019

Välkommen till vårens aktiviteter! 

Torsdag 31 januari kl. 18.30 – 20.30 Lokal: Aulan, Folkuniversitetet
Länsstyrelsens roll i den fysiska planeringen

Länsarkitekt Peder Seidegård berättar om Länsstyrelsens roll i den fysiska planeringen vad gäller översiktsplaner, detaljplaner och tillsyn och överprövning av kommunernas beslut om detaljplaner. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.

 

Tisdag 26 februari kl. 18.30 – 20.30 Lokal: Aulan, Folkuniversitetet
Humanistisk byggnadskultur och stadsplanering – vad är det?

Professor Kerstin Smeds talar om humanistisk byggnadskultur och stadsplanering – om plats och platslöshet och om navigering i stadsrummet. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.

 

Tisdag 26 mars kl. 18.30 – 20.30 Lokal: Aulan, Folkuniversitetet
Gestaltningen av Umeå i estetiskt avseende

Stadsarkitekt Tomas Strömberg berättar om Umeås kommuns mål och visioner vad gäller den estetiska utformningen av stadens offentliga rum. Och om var och hur kommer målen och visionerna, vad gestaltningen av stadens offentliga rum i estetiskt avseende, in i den praktiska hanteringen av detaljplaner och bygglov. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.

 

Måndag 29/4 kl. 18.30 – 20.30 Lokal: Aulan, Folkuniversitetet
Helhetsyn på ekologiskt byggande och val av material

Frilansjournalisten Cathrine Bülow berättar om grön stadsbyggnad, val av byggmaterial och kopplingen mellan hälsa och byggande/boende. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.

 

Måndag 20/5 kl. 18.00 – omkring kl 19
Visning av Aschanska villan in- och utvändigt

Aschanska villan (ritad av Ragnar Östberg), byggnadsminne sedan 1980, är en av Umeås mest sevärda byggnader. Nu får vi chans att se denna byggnad även inifrån och höra mera om de senaste årens renoveringsarbeten.
OBS Antalet deltagare är begränsat; föranmälan krävs genom mail till oberg.umea@gmail.com eller ring/sms:a till 070- 351 52 59.

 

 

Söndag 16/6 kl. 12.00 – omkring kl. 15 – 16, avresa från Operaplan kl. 12.00

Bussutflykt till hällristningarna i Norrfors och skeppsättningen vid Mjösjön

Arkeolog Berit Andersson medverkar och visar och berättar om några av Umeås mest sevärda fornlämningar. Antalet deltagare är begränsat; föranmälan krävs genom mail till hammarstromch@hotmail.com eller sms till 070 – 650 72 35.

Spännande arrangemang i höst!

Är du medlem har höstprogrammet redan landat i din brevlåda. Är du ännu inte medlem se fliken till vänster! Programmet finns också här

Även höstens program har satts ihop för att ge perspektiv på de teman som satts av EU-kommissionen inom ramen för Kulturarvsåret 2018. Vi hoppas arrangemangen ska inspirera, förmedla intressant kunskap och väcka goda samtal!

Ett program för kulturarvsåret 2018

Så var hela vårens program klart och vi hoppas att ni kan vara med! EU har deklarerat 2018 ett kulturarvsår-  föreningen stödjer förstås detta initiativ och har satt programmet efter de teman som utfästs som del i detta, med aktuella och intressanta föreläsare och aktiviteter.

Tisdag 30 januari kl. 18.30 – 20.30 Lokal: Aulan, Folkuniversitetet
Hotat kulturarv: Gamla Länslasarettet i Umeå

Byggnadsantikvarie Maria Löfgren berättar om den 100 år gamla lasarettsbyggnaden i Umeå som nu hotas av rivning. Hon visar bilder från Västerbottens museums inventering från 2014 och berättar om vad det har betytt för Umeå som stad och hela regionen att det byggdes ett lasarett av denna dignitet. Såväl socialhistoriska aspekter som arkitekturen och många välbevarade byggnadsdetaljer tas upp och varför dessa gör det gamla lasarettet till ett värdefullt kulturarv. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.

Tisdag 27 februari kl. 18.30–20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet
Inställt p.g.a. sjukdom!
Praktisk vård av kulturarvet

Byggnadsantikvarie Pernilla Lindström, Skellefteå Museum, talar ikväll om praktisk vård av kulturarvet; och då bl a utifrån sitt eget mångåriga renoveringsprojekt av en gammal västerbottensgård. Hur ger tips och råd om hur man varsamt vårdar och bevarar sina byggnader med fokus på det praktiska underhållet. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.

 

 

Tisdag 27 mars kl. 18.30–20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet
Hotat kulturarv: Umeås Östermalm

Årets Minervastipendiat, folkbildaren och lokalhistorikern Lassi Fordell, berättar och kåserar till bilder och kartor om hus, personer och historiska händelser på Umeås Östermalm. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.

 

 

Tisdag 24 april kl. 18.30 – 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet
Kulturarv för alla

Richard Pettersson, lektor och docent i museologi, resonerar kring hur begreppet kulturarv kan förstås och om hur vårt offentliga kulturarv vårdas, brukas och förvaltas av olika aktörer, från antikvarier till entreprenörer. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.

 

 

Söndag 20 maj kl. 13.00
Stadsvandring Öst på stan

Stadsvandring Öst på stan med särskilt fokus på lite bortglömda byggnadsmiljöer, samling utanför Folkuniversitetet på Nygatan 43.

Vårens första arrangemang

Vi kommer snart lägga ut program för hela våren men kan redan nu avslöja första aktiviteten på temat hotat kulturarv.

Byggnadsantikvarie Maria Löfgren, som har arbetat med byggnadsvård och kulturarvsfrågor bland annat på Västerbottens museum och Skellefteå museum, berättar om den 100 år gamla lasarettsbyggnaden i Umeå som nu hotas av rivning.

Hon visar bilder från Västerbottens museums inventering från 2014 och berättar om vad det har betytt för Umeå som stad och hela regionen att det byggdes ett lasarett av denna dignitet. Såväl socialhistoriska aspekter som arkitekturen och många välbevarade byggnadsdetaljer tas upp och varför dessa gör det gamla lasarettet till ett värdefullt kulturarv.

Välkommen!

Lokal: Folkuniversitetets aula, Nygatan 43.
Dag: tisdag 30 januari
Tid: 18.30 – 20.30

Höstens Program

Onsdag 13 september kl 11.00 respektive kl 12.00

Visning av Scharinska villan

Anders Nordström, Historiska hus i Norr AB, visar den nyrenoverade Scharinska villan, Storgatan 63 – 65, kl. 11.00 respektive 12.00. Platserna är begränsade – du som medlem har förtur: anmäl dig före platser släpps till allmänheten genom att maila lfrostesjo@hotmail.com eller ring/sms:a 076-82 48 158. Glöm inte ange vilken tid som önskas.

 

Söndag 24 september kl. 09.00 – 17.25/19.10, Skellefteå

Stadsrundvandring i Skellefteå + besök på Skellefteå museum m m

Samling på Skellefteå busstation kl. 11.15, rekommenderad buss går från Umeå busstation kl. 09.00 och är framme i Skellefteå kl. 11.10. Byggnadsantikvarie Pernilla Lindström och hemslöjdskonsulent Anneli R Karlsson guidar oss runt bland intressanta byggnader i Skellefteå inklusive Bonnstan, Landsförsamlingens kyrka och Lejonströmsbron. Dessutom besöker vi Skellefteå museum. Vi kommer att gå rätt mycket (åtminstone 5 kilometer totalt) så vi rekommenderar grova skor. För den som åker buss är lämpliga bussavgångar för hemresan 15.30 och 17.15; då är man i Umeå 17.25 alternativt 19.10. För att kunna förboka lunch någonstans behövs föranmälan senast 21 september, maila till oberg.umea@gmail.com eller ring/sms:a 070 – 351 52 59. Arrangemang i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

 

 

Tisdag 3 oktober kl. 18.30 – 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet

Hur bygger vi våra städer, blir de bra för barn?

Suzanne de Laval, arkitekt och tekn. doktor, talar om hur man bör bygga stad för barn; om hur man bör ta hänsyn till barns behov av god miljö, natur och rörelsemöjligheter. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet.

 

Tisdag 7 november kl. 18:30 – 20.30 Lokal: Aulan, Folkuniversitetet

Riksintressen för kulturmiljövård i Västerbotten

Länsantikvarie Ulf Lindberg presenterar Länsstyrelsens arbete med riksintressena för kulturmiljövård i vårt län och vilka de områdena är. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet.

 

Onsdag 29 november kl. 18.30 – 20.30, Lokal: Bio Abelli, Västerbottens museum

Hur arbetar Västerbottens museum med kulturmiljöfrågor?

Information om museets arbete med arkeologi, byggnadsvård och kulturmiljöfrågor samt aktuellt kring friluftsmuseet. Jans Heinerud, avd chef kulturmiljövård med medarbetare deltar. Fika till försäljning i museets kafé. Arrangemang i samarbete med Västerbottens museum.

Program våren 2017

Så kan vi äntligen släppa vårens program. Arrangemangen är kostnadsfria. Välkomna!


Sjukvårdens historia i Umeå från 1750-talet och fram till idag

Tisdag 31/1 kl.18.30
Plats: Medicinhistoriska Museet, Rotundan på Norrlands Universitetssjukhus ingång märkt X4

Hans Modig, docent och f.d. överläkare, berättar och visar  bilder om sjukvårdens historia i Umeå varefter vi får en visning av det Medicinhistoriska museet. I samarbete med Folkuniversitetet och Västerbottens Medicinhistoriska Förening.


Det andra moderna

Tisdag 28/2 kl.18.30
Plats: Aulan, Folkuniversitetet

Albert Svensson, verksam som arkitekt med företag i Göteborg, resonerar om hur man kan bygga idag i enlighet med klassiskt arv och traditionell formgivningspraxis. Efterföljande samtal med inbjudna gäster. Paus med fikaförsäljning. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.


Traditionell stad, klassicism, modernism, funkis

Tisdag 21/3 kl 18.30
Plats: Aulan, Folkuniversitetet

Universitetslektor Monica Andersson, tidigare statssekreterare i Socialdepartementet och stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm, berättar om hur staten genom lagstiftningen har påverkat utformningen av stadsbilden sedan 1874. Efterföljande samtal med inbjudna gäster. Paus med fikaförsäljning. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.


Förtätning och krympande grönstrukturer

Tisdag 25/4
Plats: Aulan, Folkuniversitetet

Erik Andersson, forskare vid Stockholm Resilience Centre, talar om aspekter på förtätning och krympande grönstrukturer i stadsrummet. Efterföljande samtal med inbjudna gäster. Paus med fikaförsäljning. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.


Stadsvandring i Umeå

Söndag 14/5 kl.14
Samling vid fontänen på Renmarkstorget

Stadsvandring i centrumfyrkanten med särskilt fokus på lite bortglömda delar av Umeås stadsmiljö.

 

Den sköna våren

sida_trad_447x298

Efter julhelgen kommer vårens program att publiceras men vi kan redan nu avslöja att ESTETIK kommer att vara tematik för de olika arrangemangen. Vad är estetik inom arkitekturen? När vi talar om estetik går tankarna till det sköna, men inom arkitektur och stadsbyggnad bör vi också lägga till omsorg, långsiktighet och funktionalitet. Under vårterminen 2017 vrider och vänder vi på dessa begrepp i föreläsningar, panelsamtal, studiebesök och genom praktiska inslag.

Föredrag och samtal: Ohälsosam arkitektur

imgresTisdag 29 november kl. 18.30-20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet Ohälsosam arkitektur – En annan sida av funktionalismen Gösta Alfvén, läkare och docent med specialkunskap i stress, föreläser om sin bok ”Ohälsosam arkitektur” Hur planerar och bygger vi den attraktiva staden med människan i centrum för trivsel och välmående? Efterföljande samtal med bl a universitetslektor Sara Thor, Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet.

40-årsjubileum och Umespiran 2016

17 november 1976 grundades Föreningen Byggnadskultur i Umeå och detta har firats med föredrag, tårta och utdelning av Umespiran 2016 samt ett hederspris.

dsc_0465

Så här lyder motiveringarna:

Umespiran 2016 tilldelas Statens Fastighetsverk och renoveringen av Gamla Cellfängelset i Umeå. Renoveringen, som är utförd med omsorg och ansvar, visar på en gedigen kunskap om såväl hantverk som kulturhistoria. Transformeringen av fängelset till ett hotell är ett bevis på att äldre tiders arkitektur kan anpassas till samtidens behov utan förödande ingrepp på den ursprungliga utformningen.

Anders Nordström, Historiska Hus i Norr, tilldelas Umespiran 2016 för stor kunskap inom byggnadsvård i synnerhet och byggnadskultur i allmänhet. Med ett brinnande engagemang har han vid ett flertal tillfällen varit en bebyggelse- och arkitekturhistoriens försvarare och beskyddare.

Rolf Sixtensson tilldelas ett hederspris för långt och troget engagemang och medlemskap i Föreningen Byggnadskultur i Umeå. Som en av föreningens grundare har han bidragit både till att utveckla och förvalta föreningens verksamhet.

 

Föreningen firar 40-års jubileum

Välkommen till jubileumskvällen torsdag 17 november!

Program

18:30 Föreningens ordförande Katrin Sten inleder kvällen

Rolf Sixtensson berättar om föreningens historia

Lassi Fordell visar ett bildspel med äldre fotografier från Umeå

Fler föredragshållare kan tillkomma

19:30 Jubileumsfika med utdelning av Umespiran 2016 i Västerbottensrummet.

Plats: Folkuniversitetet, Nygatan 43, Umeå

Tid: 18:30 samling i Aulan

Arrangemanget görs i samarbete med Folkuniversitetet.