Kollektivhus, bo- och byggemenskaper – en framtidstrend

415px-kollektivhus_markelius_3

Kollektivhus, bo- och byggemenskaper – en framtidstrend Kerstin Kärnekull, arkitekt, författare och boende i kollektivhus sedan mer än 20 år berättar om olika projekt runt om i landet, redan byggda, på gång och i startgroparna. Efterföljande samtal med representanter från den lokala bostadssektorn. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet.

Tisdag 18 oktober kl. 18.30-20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet

NU ÄR DET DAGS FÖR UMESPIRAN

 

DSC_0430I samband med 40-årsjubileet i november kommer FÖRENINGEN BYGGNADSKULTUR I UMEÅ att dela ut UMESPIRAN och därför tar vi gärna emot tips på intressanta objekt i Umeå med omnejd såsom ny bebyggelse, väl genomförda ombyggnationer av äldre miljöer eller goda exempel på restaureringar. Eller varför inte nominera en person som har gjort betydelsefulla insatser för byggnadskulturen? Maila tips med klar och tydlig motivering till: katrin.sten@gmail.com Sista dag för nomineringar är 16 oktober.

Läs mer om Umespiran här.

Bilder av förflutenheter – industrins lämnade miljöer…

Höstens första föreläsning ”Bilder av förflutenheter – industrins lämnade miljöer och 1/125-dels sekund” äger rum TISDAG 13 SEPTEMBER kl 18:30 på Folkuniversitetet

imagesIndustrins lämnande miljöer bär människors minnen, erfarenheter och berättelser. I den här föreläsningen utforskar Jan af Geijerstam, författare och industrihistoriker, betydelsen av industriarvet för vår förståelse av samtidens historia, den värld vi lever i och den framtid vi formar. Han vill också rikta ett speciellt fokus mot fotografiets roll. Den dokumentära bilden är en oändligt rik – men alltför ofta förbisedd historisk källa – för att förstå rumsliga och sociala samband.

En miljö på väg att försvinna…

Regementet

Miljön med soldattorpen och Regementsmuseet är på väg att utplånas. Ett torp och arresten flyttas till Gammlia med Regementsmuseet försvinner. Höstens första programpunkt, en visning av miljön av major Bill Svanborg, gav en fyllig insyn i såväl militärlivets detaljer som staden Umeås historia. En uppmaning till alla blir att skynda om ni vill se platsen!

Jubileumshösten 2016

Torsdag 17 november firar Föreningen byggnadskultur i Umeå 40-årsjubileum och vi kommer att fira detta med en retrospektiv och framåtblickande kväll på Folkuniversitetet. Skriv gärna upp datumet redan nu! Som vanligt kommer vi också att bjuda på ett späckat program för hösten med föreläsningar och stadsvandringar. Nytt är att vi i samband med föreläsningarna också bjuder in gäster för efterföljande samtal och debatt. Höstprogrammet finns här.

Stadsvandring 28 maj i Umeås offentliga rum

imagesKatrin Holmqvist Sten, arkitekturhistoriker och ordförande i Föreningen Byggnadskultur diskuterar Umeås offentliga rum med konstnären Johannes Samuelsson i en stadsvandring som tar sin början vid Grön Eld på Järnvägstorget och fortsätter via Renmarkstorget till Rådhuset. Samling LÖRDAG 28 MAJ, kl 13 vid GRÖN ELD. Vandringen beräknas till max en timme!