Bondeliv – Grubbe och Västerhiske byar under 1000 år

Tisdag 16 maj kl 18.30–20.30.
Lokal: Aulan, Folkuniversitetet

ANDERS LIDMAN, Grubbe och Västerhiske Byaförening, berättar utifrån en nyutgiven bok som handlar om två gamla byar som blivit en del av Umeå stad.

VÄLKOMNA!

Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet.

Bild: Karta över Umeå socken, Westerbottens Läns södra Härad. Sammanställd åren 1851-1859.
Lantmäteriet.