Höstens program 2020

Söndag 30 augusti kl. 14.00.
Visning av den pågående renoveringen av friluftsmuseet på Gammlia.
EXKLUSIVT FÖR MEDLEMMAR.
Niklas Turesson visar och berättar om utförda och pågående renoveringar av de gamla kulturbyggnaderna på Gammlia.
Samling vid Båtmuseet (Egilhallen).

niklas_t
Niklas Turesson. Foto: Erik Hörstedt.

 

Söndag 13 september kl. 14.00.
Stadsvandring på Haga. EXKLUSIVT FÖR MEDLEMMAR.
Christina Hammarström leder en stadsvandring på Haga. Samling i hörnet Bangatan – Södra Majorsgatan (där cykelvägen under järnvägen kommer upp).

IMG_8952

 

Torsdag 24 september kl. 18:30 – 20.30. Lokal: Aulan, Folkuniversitetet.
Flerbostadshus i Umeå 1918 – 1949.
Byggnadsantikvarie Maria Löfgren berättar om de flerbostadshus som byggdes i Umeå 1918 – 1949.
Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet.

OBS! Inställt pga sjukdom. /FBK 24.9-2020.

flerbostadshus

 

Torsdag 15 oktober kl. 18:30 – 20.30 Lokal: Aulan, Folkuniversitetet.
Trä gav form – våga lita på materialet.
Hantverksforskaren och timmermannen Mattias Hallgren från Traditionsbärarna berättar om renovering av äldre byggnader i trä.
Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet.

Tisdag 10 november kl. 18.30 – 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet.
Göran Lindahl – arkitekturhistoriker och kulturbevarare.
Konstvetaren Leif Jonsson berättar om den berömde arkitekturhistorikern Göran Lindahl som bl a startade projektet Den nordiska trästaden.
Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet.

Tisdag 1 december kl. 18.30 – 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet.
Flottningen i Umeälven och spåren efter flottningsepoken.
Bengt Björkman berättar och visar bilder om flottningsepoken i Umeälven.
Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet.

Lill?ns Sorteringsverk, ?hn.
Skiljet på 1930-talet. Foto: Folkrörelsearkivet i Västerbotten/Umeå Flottningsförenings arkiv.