Debattartikel om ombyggnaden av Exercishuset

Den 23 april publicerades en debattartikel – Exercishusets ombyggnad – hur gick den egentligen till? – i VK.

“Hur man än vrider och vänder på det kan inte den genomförda ombyggnaden av Exercishuset i Umeå anses leva upp till lagstiftningens intention att skydda byggnaders kulturhistoriska värden. Trots de rent idealiska förutsättningarna – denna ombyggnation av kommunens egen byggnad har ägt rum fullt synligt utanför Byggnadsnämndens fönster.”

Läs vidare här.