Ett program för kulturarvsåret 2018

Så var hela vårens program klart och vi hoppas att ni kan vara med! EU har deklarerat 2018 ett kulturarvsår-  föreningen stödjer förstås detta initiativ och har satt programmet efter de teman som utfästs som del i detta, med aktuella och intressanta föreläsare och aktiviteter.

Tisdag 30 januari kl. 18.30 – 20.30 Lokal: Aulan, Folkuniversitetet
Hotat kulturarv: Gamla Länslasarettet i Umeå

Byggnadsantikvarie Maria Löfgren berättar om den 100 år gamla lasarettsbyggnaden i Umeå som nu hotas av rivning. Hon visar bilder från Västerbottens museums inventering från 2014 och berättar om vad det har betytt för Umeå som stad och hela regionen att det byggdes ett lasarett av denna dignitet. Såväl socialhistoriska aspekter som arkitekturen och många välbevarade byggnadsdetaljer tas upp och varför dessa gör det gamla lasarettet till ett värdefullt kulturarv. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.

Tisdag 27 februari kl. 18.30–20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet
Inställt p.g.a. sjukdom!
Praktisk vård av kulturarvet

Byggnadsantikvarie Pernilla Lindström, Skellefteå Museum, talar ikväll om praktisk vård av kulturarvet; och då bl a utifrån sitt eget mångåriga renoveringsprojekt av en gammal västerbottensgård. Hur ger tips och råd om hur man varsamt vårdar och bevarar sina byggnader med fokus på det praktiska underhållet. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.

 

 

Tisdag 27 mars kl. 18.30–20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet
Hotat kulturarv: Umeås Östermalm

Årets Minervastipendiat, folkbildaren och lokalhistorikern Lassi Fordell, berättar och kåserar till bilder och kartor om hus, personer och historiska händelser på Umeås Östermalm. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.

 

 

Tisdag 24 april kl. 18.30 – 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet
Kulturarv för alla

Richard Pettersson, lektor och docent i museologi, resonerar kring hur begreppet kulturarv kan förstås och om hur vårt offentliga kulturarv vårdas, brukas och förvaltas av olika aktörer, från antikvarier till entreprenörer. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.

 

 

Söndag 20 maj kl. 13.00
Stadsvandring Öst på stan

Stadsvandring Öst på stan med särskilt fokus på lite bortglömda byggnadsmiljöer, samling utanför Folkuniversitetet på Nygatan 43.