Vårens program 2019

Välkommen till vårens aktiviteter! 

Torsdag 31 januari kl. 18.30 – 20.30 Lokal: Aulan, Folkuniversitetet
Länsstyrelsens roll i den fysiska planeringen

Länsarkitekt Peder Seidegård berättar om Länsstyrelsens roll i den fysiska planeringen vad gäller översiktsplaner, detaljplaner och tillsyn och överprövning av kommunernas beslut om detaljplaner. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.

 

Tisdag 26 februari kl. 18.30 – 20.30 Lokal: Aulan, Folkuniversitetet
Humanistisk byggnadskultur och stadsplanering – vad är det?

Professor Kerstin Smeds talar om humanistisk byggnadskultur och stadsplanering – om plats och platslöshet och om navigering i stadsrummet. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.

 

Tisdag 26 mars kl. 18.30 – 20.30 Lokal: Aulan, Folkuniversitetet
Gestaltningen av Umeå i estetiskt avseende

Stadsarkitekt Tomas Strömberg berättar om Umeås kommuns mål och visioner vad gäller den estetiska utformningen av stadens offentliga rum. Och om var och hur kommer målen och visionerna, vad gestaltningen av stadens offentliga rum i estetiskt avseende, in i den praktiska hanteringen av detaljplaner och bygglov. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.

 

Måndag 29/4 kl. 18.30 – 20.30 Lokal: Aulan, Folkuniversitetet
Helhetsyn på ekologiskt byggande och val av material

Frilansjournalisten Cathrine Bülow berättar om grön stadsbyggnad, val av byggmaterial och kopplingen mellan hälsa och byggande/boende. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.

 

Måndag 20/5 kl. 18.00 – omkring kl 19
Visning av Aschanska villan in- och utvändigt

Aschanska villan (ritad av Ragnar Östberg), byggnadsminne sedan 1980, är en av Umeås mest sevärda byggnader. Nu får vi chans att se denna byggnad även inifrån och höra mera om de senaste årens renoveringsarbeten.
OBS Antalet deltagare är begränsat; föranmälan krävs genom mail till oberg.umea@gmail.com eller ring/sms:a till 070- 351 52 59.

 

 

Söndag 16/6 kl. 12.00 – omkring kl. 15 – 16, avresa från Operaplan kl. 12.00

Bussutflykt till hällristningarna i Norrfors och skeppsättningen vid Mjösjön

Arkeolog Berit Andersson medverkar och visar och berättar om några av Umeås mest sevärda fornlämningar. Antalet deltagare är begränsat; föranmälan krävs genom mail till hammarstromch@hotmail.com eller sms till 070 – 650 72 35.