Umedalens sjukhus – guidad vandring

SÖNDAG 4 SEPTEMBER KL 14.00

Vi bekantar oss med ett av Sveriges största mentalsjukhus, invigt 1934. Sjukhuset bildade fram till 1980-talet en sluten värld, med plats för nära 1 000 patienter. Antalet anställda var flera hundra. Den som ritade byggnaderna var Carl Westman, en av tidens stora arkitekter.

Christina Hammarström och Iréne Gustafson berättar om bakgrunden till sjukhusets tillblivelse och vägleder oss bland de många byggnaderna.

Samling vid parkeringen/Entrévägen, nära byggnaden med klocktorn.
Avslutning med fika på Umedalens bibliotek.

Arrangemang i samarbete med Umedalens bibliotek.

Höstens hela program hittar du HÄR.

Foto: Iréne Gustafson.

Bilder från Umedalens sjukhus

I den här korta filmen visas många fotografier från tiden då Umedalens sjukhus anlades. Fotografierna finns i Gösta Erikssons arkiv, Umeå universitetsbibliotek (Arkiv och specialsamlingar).

Foto: Gösta Erikssons arkiv (se ovan).

Föremål från Umedalens sjukhus

På Västerbottens Museum finns en del föremål från sjukhustiden.
HÄR kan du se flera av dem.

Litteratur om Umedalens sjukhus

Roland Bergling, Urban Markström, Mikael Sandlund (red). Umedalens sjukhus, uppsatser om psykiatrins historia och nutid. Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum i Västerbotten, skrift 2:2002.

Roland Bergling. Den psykiatriska vården. Västerbotten, nr 3/4 1985.

Iréne Gustafson, Helena Lindroth, Umedalens sjukhus vid uppförandet på 1930-talet. Projektarbete Konstvetenskapliga inst. Umeå universitet. 1983.

Bertil Palm. Arkitekten Carl Westman 1866-1936. 1954.

Eva Vikström, Umedalens byggnader. Västerbotten, nr 3/4 1985.

Umedalens sjukhus. En byggnadsdokumentation från Västerbottens Museum. Umeå 1990.

Astrid Väring, I som här inträden. 1944. (Roman),