J.A. Linder och arkitekturen

Tisdag 8 november kl 13-14
Universitetsbiblioteket, Umeå

Arkivarie Göran Larsson vid Avdelningen för arkiv och specialsamlingar Umeå Universitetsbibliotek, berättar om en av Umeå stads främsta kulturpersonligheter under 1800- talet; J.A. Linder (1783 – 1877). Utöver sin sysselsättning som komminister ägnade sig Linder åt mångahanda kulturella intressen, däribland som arkitekt och byggmästare. En stor del av hans privata material har bevarats på Universitetsbiblioteket. Vi kan därför se Linders egna skisser och ritningar av miljöer som finns kvar eller försvunnit spårlöst.

Samarrangemang mellan Föreningen Byggnadskultur Umeå och Umeå Universitetsbibliotek.

Föreläsningslokalen finns uppför trappan när du går in i biblioteket.

Bild: Okänt hus i Umeå. Skiss av J.A Linder.