Attraktiva livsmiljöer i norr

Tisdag 14 mars kl 18.30–20.30. Lokal: Aulan, Folkuniversitetet

Föreläsning med KRISTINA NILSSON, professor i arkitektur, Luleå Tekniska Universitet.

Om attraktiva livsmiljöer, såväl den sociala miljön som den gestaltade miljön. I norr behöver vi ta särskild hänsyn till lokalklimat, årstidsväxlingar, små orter och långa avstånd.

Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet.

Årsmöte, kl 17.30, lokal annonseras senare, ev. Västerbottensrummet/aulan.