Spännande arrangemang i höst!

Är du medlem har höstprogrammet redan landat i din brevlåda. Är du ännu inte medlem se fliken till vänster! Programmet finns också här

Även höstens program har satts ihop för att ge perspektiv på de teman som satts av EU-kommissionen inom ramen för Kulturarvsåret 2018. Vi hoppas arrangemangen ska inspirera, förmedla intressant kunskap och väcka goda samtal!