Bilder av förflutenheter – industrins lämnade miljöer…

Höstens första föreläsning ”Bilder av förflutenheter – industrins lämnade miljöer och 1/125-dels sekund” äger rum TISDAG 13 SEPTEMBER kl 18:30 på Folkuniversitetet

imagesIndustrins lämnande miljöer bär människors minnen, erfarenheter och berättelser. I den här föreläsningen utforskar Jan af Geijerstam, författare och industrihistoriker, betydelsen av industriarvet för vår förståelse av samtidens historia, den värld vi lever i och den framtid vi formar. Han vill också rikta ett speciellt fokus mot fotografiets roll. Den dokumentära bilden är en oändligt rik – men alltför ofta förbisedd historisk källa – för att förstå rumsliga och sociala samband.