Stadsvandring – Stig Lindberg och staden Umeå

Fontänen på RenmarkstorgetStadsvandring med fokus på Stig Lindbergs offentliga utsmyckningar i ett stadsbyggnadsperspektiv. Lördag 1 oktober kl. 13, samling vid fontänen på Renmarkstorget. Katrin Holmqvist Sten, lektor i arkitekturhistoria guidar.