Kollektivhus, bo- och byggemenskaper – en framtidstrend

415px-kollektivhus_markelius_3

Kollektivhus, bo- och byggemenskaper – en framtidstrend Kerstin Kärnekull, arkitekt, författare och boende i kollektivhus sedan mer än 20 år berättar om olika projekt runt om i landet, redan byggda, på gång och i startgroparna. Efterföljande samtal med representanter från den lokala bostadssektorn. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet.

Tisdag 18 oktober kl. 18.30-20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet