Förtätningens pris – om parker och trädgårdar i en tid av expansivt stadsbyggande


ONSDAG 16 MARS KL. 18.30 – 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet

Catharina Nolin, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet, berättar om olika förhållningssätt till städernas gröna kulturmiljöer om varför det är så viktigt att bevara och skydda dem. 

Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet.

Kl. 17.30 – 18.15 samma dag ÅRSMÖTE.

Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet.

HÄR hittar du hela vårens program.

Foto: Mickeno, Wikimedia Commons