Jag i arkitekturen, arkitekturen i mig

TISDAG 26 APRIL KL. 18.30 – 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet

Jonas E Andersson, docent i gestaltande arkitektur vid Malmö högskola, talar om arkitekturen som en förändringskraft för att förbättra levnadsvillkor och folkhälsa, speglat genom sjukvårdens och äldreomsorgens byggnader.

Arkitektur och byggd miljö är en förändringskraft som kan påverka vårt förhållande till natur och miljö, våra levnadsvillkor samt vår livsprocess med växlingar mellan hälsa, sjukdom och åldrande. Byggd miljö verkar på ett gemensamt plan, samtidigt som vi alla har våra högst individuella preferenser om vad som är vacker och livsbejakande arkitektur. Med denna utgångspunkt reflekterar föredragshållaren kring både sin egen uppfattning och den vision om arkitektur och byggd miljö som framkommer i utbildningsprogram för arkitektur, byggd miljö, kommunikation och visualisering på Malmö Universitet. Fikaförsäljning i pausen. Fri entré.

Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet.

Välkomna!

Bilden ovan föreställer en videoinstallation på Goldsmith’s i London.

Jonas E Andersson.