Visning av residensparken

TISDAG 17 MAJ KL. 18.00 – 19.30

Visning av Residensparken

Kulturarvsspecialist Anders Glassel, Statens fastighetsverk, visar parken och berättar hur fastigheten har förändrats över tid. Redan under 1600-talet fanns en trädgård vid länsresidenset, men nuvarande park anlades i slutet av 1800-talet och lånade då sina stildrag från den intilliggande Döbelns park.

Ett viktigt historiskt skede som parken vittnar om är hur landshövdingen och odlingspionjären Gustav Rosén under 1930-talet använde den i sin strävan att visa på den norrländska odlingens möjligheter. Senare förenklades parken. I slutet av 1990-talet påbörjades därför en restaurering som nu är slutförd.

Residensparken har ett stort kulturhistoriskt värde med ett unikt trädbestånd och är Sveriges nordligaste klonarkiv för fruktträd, men även klonarkiv för perenner, humle och buskrosor.

OBS! Samling vid Döbelns monument i Döbelns park.

Foto: Residensparken 1937. Foto: Västerbottens museum.