Program våren 2017

Så kan vi äntligen släppa vårens program. Arrangemangen är kostnadsfria. Välkomna!


Sjukvårdens historia i Umeå från 1750-talet och fram till idag

Tisdag 31/1 kl.18.30
Plats: Medicinhistoriska Museet, Rotundan på Norrlands Universitetssjukhus ingång märkt X4

Hans Modig, docent och f.d. överläkare, berättar och visar  bilder om sjukvårdens historia i Umeå varefter vi får en visning av det Medicinhistoriska museet. I samarbete med Folkuniversitetet och Västerbottens Medicinhistoriska Förening.


Det andra moderna

Tisdag 28/2 kl.18.30
Plats: Aulan, Folkuniversitetet

Albert Svensson, verksam som arkitekt med företag i Göteborg, resonerar om hur man kan bygga idag i enlighet med klassiskt arv och traditionell formgivningspraxis. Efterföljande samtal med inbjudna gäster. Paus med fikaförsäljning. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.


Traditionell stad, klassicism, modernism, funkis

Tisdag 21/3 kl 18.30
Plats: Aulan, Folkuniversitetet

Universitetslektor Monica Andersson, tidigare statssekreterare i Socialdepartementet och stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm, berättar om hur staten genom lagstiftningen har påverkat utformningen av stadsbilden sedan 1874. Efterföljande samtal med inbjudna gäster. Paus med fikaförsäljning. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.


Förtätning och krympande grönstrukturer

Tisdag 25/4
Plats: Aulan, Folkuniversitetet

Erik Andersson, forskare vid Stockholm Resilience Centre, talar om aspekter på förtätning och krympande grönstrukturer i stadsrummet. Efterföljande samtal med inbjudna gäster. Paus med fikaförsäljning. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.


Stadsvandring i Umeå

Söndag 14/5 kl.14
Samling vid fontänen på Renmarkstorget

Stadsvandring i centrumfyrkanten med särskilt fokus på lite bortglömda delar av Umeås stadsmiljö.