Ferdinand Boberg – arkitekt, konstnär, nydanare

Tisdag 16 november kl. 18.30-20.30 Lokal: Aulan, Folkuniversitetet i Umeå.

Föreläsning med Martin Rörby, arkitekturhistoriker.

Ferdinand Boberg (1860–1946) presenterade ett helt nytt formspråk i Sverige, där han förenade en tung och robust huskropp med finkänsligt utformade detaljer. Bostadshusen fick burspråk, balkonger och buktande utbyggnader och extra höga tak för att ge plats åt vindsvåningar. Sinnet för detaljer och det konstnärliga uttryckte han vackert tillsammans med sin fru Anna, då de reste genom Sverige och ritade av byggnader för att på så vis rädda dem för eftervärlden. 

Martin Rörby, ett välkänt ansikte när det handlar om arkitektur i SVT, vägleder oss genom Brobergs arbeten. 

Fika i pausen.

Arr: Föreningen Byggnadskultur i Umeå i samarbete med Folkuniversitetet i Umeå.