Om flottning i Umeälven och spåren efter denna epok

Tisdag 14 december kl. 18.30-20.30. Lokal: Aulan, Folkuniversitetet

Bengt Björkman berättar och visar bilder om den betydelsefulla flottningsepoken. Flottningen i Umeälven är en del av den historia och industri som format Umeå. Den pågick från 1873 fram till 1980.
Björkman berättar både personligt och initierat om denna epok och dess lämningar. VÄLKOMNA!

Fikaförsäljning i pausen.

Arr. I samarbete med Folkuniversitetet.