En stads identitet

Tisdag 14 februari kl. 18.30–20.30. Lokal: Aulan, Folkuniversitetet

Föreläsning med ALEXIS PONTVIK, professor i stadsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan/KTH. Pontvik har skrivit boken Stenstadens Särprägel som identifierar och kategoriserar de element Stockholms stenstads identitet grundar sig på. Del 2, Stenstadens förstörelse, är en kritisk uppgörelse med den förändring som Stockholm genomgått de senaste decennierna. Resonemanget överförs även på exempel från Umeå.

Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet.

Bild: Pontvik vann 1991 den första och enda förutsättningslösa arkitekttävlingen om en ny Slussenanläggning.

HÄR finns vårens hela program.