Visning av residensparken

TISDAG 17 MAJ KL. 18.00 – 19.30 Visning av Residensparken Kulturarvsspecialist Anders Glassel, Statens fastighetsverk, visar parken och berättar hur fastigheten har förändrats över tid. Redan under 1600-talet fanns en trädgård vid länsresidenset, men nuvarande park anlades i slutet av 1800-talet och lånade då sina stildrag från den intilliggande Döbelns park. Ett viktigt historiskt...

Jag i arkitekturen, arkitekturen i mig

TISDAG 26 APRIL KL. 18.30 - 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet Jonas E Andersson, docent i gestaltande arkitektur vid Malmö högskola, talar om arkitekturen som en förändringskraft för att förbättra levnadsvillkor och folkhälsa, speglat genom sjukvårdens och äldreomsorgens byggnader. --- Arkitektur och byggd miljö är en förändringskraft som kan påverka vårt förhållande till...

Förtätningens pris – om parker och trädgårdar i en tid av expansivt stadsbyggande

ONSDAG 16 MARS KL. 18.30 - 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet Catharina Nolin, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet, berättar om olika förhållningssätt till städernas gröna kulturmiljöer om varför det är så viktigt att bevara och skydda dem.  Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet. Kl. 17.30 - 18.15 samma dag ÅRSMÖTE....

Umeå – en stad i Norrland blir till

Tisdag 22 februari kl. 18.30-20.30. Lokal: Aulan, Folkuniversitetet Heiko Droste, professor i historia vid Stockholms universitet, berättar om Sveriges urbana historia och sätter in tillkomsten av städer i Norrland i ett större perspektiv. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet. Karta (detalj) från 1666, Lantmäteriet/Historiska kartor. HÄR hittar du hela...

Om flottning i Umeälven och spåren efter denna epok

Tisdag 14 december kl. 18.30-20.30. Lokal: Aulan, Folkuniversitetet Bengt Björkman berättar och visar bilder om den betydelsefulla flottningsepoken. Flottningen i Umeälven är en del av den historia och industri som format Umeå. Den pågick från 1873 fram till 1980. Björkman berättar både personligt och initierat om denna epok och dess lämningar. VÄLKOMNA! Fikaförsäljning i pausen....

Ferdinand Boberg – arkitekt, konstnär, nydanare

Tisdag 16 november kl. 18.30-20.30 Lokal: Aulan, Folkuniversitetet i Umeå. Föreläsning med Martin Rörby, arkitekturhistoriker. Ferdinand Boberg (1860–1946) presenterade ett helt nytt formspråk i Sverige, där han förenade en tung och robust huskropp med finkänsligt utformade detaljer. Bostadshusen fick burspråk, balkonger och buktande utbyggnader och extra höga tak för att ge plats...

Höstens program

Välkomna till en spännande och mer normal höst, där vi både åker på utflykt och kan erbjuda föreläsningar! HÄR kan du ta del av hela programmet. Gävle brandstation, illustration av Ferdinand Boberg. Arkitekturmuseet. Wikimedia Commons.

Utflykt till Vännäs

LÖRDAG 4 SEPTEMBER KL 10.30-16.30 (cirka) Avresa från Operaplan kl. 10.30. Vi tar oss med buss tre mil västerut för att se spännande bebyggelsemiljöer och riksintressen från olika tider; stationsområdet, Vännäs läger och Johanneskyrkan. Vi gör också ett stopp vid kyrkan i Vännäsby. Ciceroner är lokalhistoriker Ulrik Alm och antikvarierna Annika Lindberg och Anders Nordström,...

Vandring i flottarnas spår på Ön

Söndag 13 juni kl. 14.00 Bengt Björkman leder en vandring i flottarnas spår på Ön. Samling vid den tidigare Maskinhallen, Skiljevägen 42 (vid Restaurang Örnen). Under vandringen får vi veta mer om hur arbetet med flottningen gick till och hur tillvaron för flottarna var. Promenaden är ca 3 km lång. Lill?ns Sorteringsverk, ?hn.