Förtätningens pris – om parker och trädgårdar i en tid av expansivt stadsbyggande

ONSDAG 16 MARS KL. 18.30 - 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet Catharina Nolin, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet, berättar om olika förhållningssätt till städernas gröna kulturmiljöer om varför det är så viktigt att bevara och skydda dem.  Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet. Kl. 17.30 - 18.15 samma dag ÅRSMÖTE....

Umeå – en stad i Norrland blir till

Tisdag 22 februari kl. 18.30-20.30. Lokal: Aulan, Folkuniversitetet Heiko Droste, professor i historia vid Stockholms universitet, berättar om Sveriges urbana historia och sätter in tillkomsten av städer i Norrland i ett större perspektiv. Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet. Karta (detalj) från 1666, Lantmäteriet/Historiska kartor. HÄR hittar du hela...

Om flottning i Umeälven och spåren efter denna epok

Tisdag 14 december kl. 18.30-20.30. Lokal: Aulan, Folkuniversitetet Bengt Björkman berättar och visar bilder om den betydelsefulla flottningsepoken. Flottningen i Umeälven är en del av den historia och industri som format Umeå. Den pågick från 1873 fram till 1980. Björkman berättar både personligt och initierat om denna epok och dess lämningar. VÄLKOMNA! Fikaförsäljning i pausen....

Ferdinand Boberg – arkitekt, konstnär, nydanare

Tisdag 16 november kl. 18.30-20.30 Lokal: Aulan, Folkuniversitetet i Umeå. Föreläsning med Martin Rörby, arkitekturhistoriker. Ferdinand Boberg (1860–1946) presenterade ett helt nytt formspråk i Sverige, där han förenade en tung och robust huskropp med finkänsligt utformade detaljer. Bostadshusen fick burspråk, balkonger och buktande utbyggnader och extra höga tak för att ge plats...

Höstens program

Välkomna till en spännande och mer normal höst, där vi både åker på utflykt och kan erbjuda föreläsningar! HÄR kan du ta del av hela programmet. Gävle brandstation, illustration av Ferdinand Boberg. Arkitekturmuseet. Wikimedia Commons.

Utflykt till Vännäs

LÖRDAG 4 SEPTEMBER KL 10.30-16.30 (cirka) Avresa från Operaplan kl. 10.30. Vi tar oss med buss tre mil västerut för att se spännande bebyggelsemiljöer och riksintressen från olika tider; stationsområdet, Vännäs läger och Johanneskyrkan. Vi gör också ett stopp vid kyrkan i Vännäsby. Ciceroner är lokalhistoriker Ulrik Alm och antikvarierna Annika Lindberg och Anders Nordström,...

Vandring i flottarnas spår på Ön

Söndag 13 juni kl. 14.00 Bengt Björkman leder en vandring i flottarnas spår på Ön. Samling vid den tidigare Maskinhallen, Skiljevägen 42 (vid Restaurang Örnen). Under vandringen får vi veta mer om hur arbetet med flottningen gick till och hur tillvaron för flottarna var. Promenaden är ca 3 km lång. Lill?ns Sorteringsverk, ?hn.

Oviss vår

Nytt år med nya tag och byggnadskulturupplevelser! Dock hänger möjligheterna att genomföra vårens planerade föreläsningar och årsmötet i luften på grund av rådande Coronarestriktioner. Vi avvaktar med att skicka ut programmet, och försöker hitta alternativa aktiviteter. Med vårprogrammet brukar uppgifter för betalning av medlemsavgiften skickas ut, men vi uppmanar gamla och nya...